ITAKA

Znalezionych produktów: 10

3KO jest płynnym nawozem organicznym, który stymuluje wzrost i rozwój systemu korzeniowego roślin, a także powoduje namnażanie i rozwój życia mikrobiologicznego gleby, a w szczególności grzybów z radzaju Trichoderma harzianum, Trichoderma Asperellum oraz Trichoderma Atroviride, które są odpowiedzialne za wzrost naturalnej odporności, a przez to powoduje ich lepszy wzrost, poprawia wygląd oraz plonowanie. Stosowanie nawozu 3KO pozwala na uniknięcie większości szkód jakie w produkcji rolno-ogrodniczej są wywoływane przez patogeny odglebowe takie jak: Pythium, Rhizoctonia, Fusarium, Sclerotinia, Culindrocladium, Phytophtora, Plasmodiophora oraz wiele innych.

Nawóz dodatkowo poprawia efektywny rozwój fauny glebowej

Realizacja zamówienia: do 3 dni

Producent: ITAKA

3KO opak. 1 kg
cena brutto: 350,00 zł

BOTRI jest płynnym nawozem organicznym, który zawiera wysoką dawkę mikroelementów, a szczególnie Bor, Cynk oraz Mangan, których wspólnie stosowanie powoduje namnażanie i rozwój mikroorganizmów takich jak Bacillus Subtilis, Bacillus Amyloliquefaciens, które są odpowiedzialne za podniesienie naturalnej zdolności roślin do ograniczania rozwoju patogenów takich jak: Botritis, Sclerotinia, Bremia, a także Mildew (Mączniak rzekomy oraz Mączniak prawdziwy). Stosowanie nawozu BOTRI pozwala na uzyskanie zdrowszych roślin i wyższego plonu.

Realizacja zamówienia: do 3 dni

Producent: ITAKA

BOTRI opak. 1 kg
cena brutto: 350,00 zł

GHOST jest płynnym nawozem organicznym, podawanym dolistnie lub doglebowo, który stymuluje wzrost i rozwój pożytecznych grzybów Beauweria bassiana i bakterii Metarhizium anisopliae ograniczających występowanie drobnych owadów takich jak: mszyce, wciornastki, mączlik, miniarki, błonkówki, ziemiórki i inne. Produkowane enzymy rozkładają chitynę która jest budulcem ciała owadów co prowadzi do redukcji ich liczebności. Stosowanie nawozu GHOST pozwala na uzyskanie efektu silnej rozbudowy roślin , poprawia także ich kondycję, wygląd i plonowanie.
Nawóz dodatkowo poprawia efektywny rozwój fauny glebowej

Realizacja zamówienia: do 3 dni

Producent: ITAKA

GHOST opak. 1 kg
cena brutto: 400,00 zł

ITA LEAF 600 jest krystalicznym dolistnym nawozem mineralnym będący łatwo dostępną dla roślin i szybko penetrującą kompozycją makro i mikroskładników  pokarmowych. Może być stosowany w trakcie produkcji roślin wielokrotnie w celu uzyskania maksymalnej jakości i wydajności, oraz w celu poprawy ich kondycji i wyglądu. Może być także stosowany jako suplement i uzupełnienie stosowanego nawożenia doglebowego.

Skład:

Azot całkowity ( N ) 20% Miedź (Cu) rozpuszczalna w wodzie 0,002%
Azot (N ) w formie nitrowej 6% Miedź (Cu) chelatowana EDTA 0,002%
Azot ( N ) w formie amonowej 4% Żelazo ( Fe ) rozpuszczalne w wodzie 0,02%
Azot ( N ) w formie urynowej 10% Żelazo ( Fe ) chelatowane EDTA 0,02%
Fosfor rozpuszczalny w wodzie i Mangan ( Mn ) rozpuszczalny w wodzie 0,01%
w słabych kwasach ( P2O5) 20% Mangan ( Mn ) chelatowany EDTA 0,01%
Potas ( K2O ) 20% Molibden ( Mo ) rozpuszczalny w wodzie 0,001%
Bor ( B ) rozpuszczalny w wodzie 0,01% Cynk ( Zn ) rozpuszczalny w wodzie 0,002%
Cynk ( Zn ) chelatowany EDTA 0,002%
Całkowita suma składników pokarmowych to : 60,08% !
Zastosowanie: Uprawy ogrodnicze, rolnicze, leśne
Dawkowanie: Dolistnie jako oprysk średnio lub grubokroplisty lub jako zraszanie
Uprawy polowe warzyw, kwiatów : 200-300g/1000 l wody
Drzewa owocowe 250-350g/1000 l wody
Rośliny ozdobne 200-400g/1000 l wody
Uprawy kontenerowe 500g/m3 podłoża
Ilość cieczy roboczej stosowanej do oprysku należy dobrać do wieku i do wielkości roślin.

Realizacja zamówienia: do 3 dni

Producent: ITAKA

ITA LEAF 600 opak. 2 kg
cena brutto: 48,00 zł

ITA LEAF 720 jest krystalicznym dolistnym nawozem mineralnym będący łatwo dostępną dla roślin i szybko penetrującą kompozycją makro i mikroskładników pokarmowych. Szczególnie polecany w początkowych fazach wzrostu roślin oraz dla gatunków wrażliwych na niedobory fosforu. Może być stosowany w trakcie produkcji roślin wielokrotnie w celu uzyskania maksymalnej jakości i wydajności, oraz w celu poprawy ich kondycji i wyglądu. Może być także stosowany jako suplement i  uzupełnienie stosowanego nawożenia doglebowego.

Skład:

Azot całkowity ( N ) 10% Miedź (Cu) rozpuszczalna w wodzie 0,01%
Azot (N ) w formie nitrowej 1,2% Miedź (Cu) chelatowana EDTA 0,01%
Azot ( N ) w formie amonowej 8,8% Żelazo ( Fe ) rozpuszczalne w wodzie 0,03%
Żelazo ( Fe ) chelatowane EDTA 0,03%
Fosfor rozpuszczalny w wodzie i Mangan ( Mn ) rozpuszczalny w wodzie 0,02%
w słabych kwasach ( P2O5) 52% Mangan ( Mn ) chelatowany EDTA 0,02%
Potas ( K2O ) 10% Molibden ( Mo ) rozpuszczalny w wodzie 0,001%
Bor ( B ) rozpuszczalny w wodzie 0,01% Cynk ( Zn ) rozpuszczalny w wodzie 0,002%
Cynk ( Zn ) chelatowany EDTA 0,002%

Całkowita suma składników pokarmowych to : 72,09% !

Zastosowanie: Uprawy ogrodnicze, rolnicze, leśne
Dawkowanie: Dolistnie jako oprysk średnio lub grubokroplisty lub jako zraszanie
Uprawy polowe warzyw, kwiatów : 200-300g/1000 l wody
Drzewa owocowe 250-350g/1000 l wody
Rośliny ozdobne 200-400g/1000 l wody
Uprawy kontenerowe 500g/m3 podłoża
 

Realizacja zamówienia: do 3 dni

Producent: ITAKA

ITA LEAF 720 opak. 2 kg
cena brutto: 50,00 zł

KAPPASTOP jest płynnym nawozem organicznym, który stymuluje wzrost i rozwój systemu korzeniowego roślin a także powoduje namnażanie i rozwój życia mikrobiologicznego gleby a w szczególności Pochonia chlamydospora oraz Streptomyces avermitilis, które są odpowiedzialne za wzrost naturalnej odporności roślin. Prewencyjne stosowanie nawozu KAPPASTOP pozwala na uniknięcie większości szkód jakie w produkcji rolno-ogrodniczej są wywoływane przez nicienie.
Nawóz dodatkowo poprawia na wzrost i rozwój systemu korzeniowego a także części nadziemnych roślin a przez to wpływa na prawidłowy wzrost i plonowanie roślin.
Nawóz dodatkowo poprawia efektywny rozwój fauny glebowej

Realizacja zamówienia: do 3 dni

Producent: ITAKA

KAPPA STOP opak. 1 kg
cena brutto: 480,00 zł

MAXY ROOT jest płynnym nawozem organicznym, który stymuluje wzrost i rozwój systemu korzeniowego roślin a także powoduje namnażanie i rozwój życia mikrobiologicznego gleby a w szczególności bakterii ryzosferycznych takich jak Actinomycetes, Glomus mosseae, Glomus intraradices oraz Frankia spp a także grzybów z rodzaju Trichoderma oraz Pochonia chlamydospora, które są odpowiedzialne za wzrost naturalnej odporności roślin oraz ich zdolności do tworzenia mykoryzy korzeniowej a przez to powoduje ich lepszy rozwój, poprawia wygląd oraz plonowanie. Stosowanie nawozu MAXY ROOT pozwala na uzyskanie efektu silnej rozbudowy systemu korzeniowego roślin , pobierania azotu atmosferycznego a także zwiększa naturalna produkcję hormonów roślinnych.
Nawóz dodatkowo poprawia efektywny rozwój fauny glebowej

Realizacja zamówienia: do 3 dni

Producent: ITAKA

MAXY ROOT opak. 1 kg
cena brutto: 480,00 zł

MAXY SOIL jest płynnym nawozem organicznym, który zawiera wysoką dawkę związków humusowych a także powoduje namnażanie i rozwój życia mikrobiologicznego gleby a w szczególności grzybów z rodzaju Trichoderma, bakterii ryzosferycznych takich jak Bacillus subtilis, Bacillus amyloliquefaciens, Bacillus megaterium, Pseudomonas putida, Pseudomonas fluorescens, które są odpowiedzialne za wzrost naturalnej żyzności gleby oraz odporności roślin a przez to wpływa na ich lepszy rozwój, poprawia wygląd oraz plonowanie. Stosowanie nawozu MAXY SOIL pozwala na szybką odbudowę gleb zdegradowanych oraz uprawianych w monokulturze. Poprawia przyswajanie azotu atmosferycznego oraz ułatwia uwalnianie i wykorzystanie Fosforu z gleby.
Nawóz dodatkowo poprawia efektywny rozwój fauny glebowej

Realizacja zamówienia: do 3 dni

Producent: ITAKA

MAXY SOIL opak. 5 kg
cena brutto: 1 000,00 zł

PROLINA jest produktem opartym o roślinny wyciąg zawierający naturalny aminokwas cysteinę ( Acetyltiopiryna = AATC )
Podanie tego wyciągu w produkcji roślin podnosi tolerancję i odporność roślin na czynniki abiotyczne takie jak stres wywoływany nadmiernym osuszaniem przez wiatr czy przez suszę.
Pomaga w redukowaniu strat wody powodowanych przez nadmierną ewaporację w okresie silnego nasłonecznienia i ekstremalnych temperatur.

Wielkość owoców czy większa wydajność roślin są dodatkowym drugorzędnym efektem stosowania produktu.

Realizacja zamówienia: do 3 dni

Producent: ITAKA

PROLINA opak. 1 kg
cena brutto: 120,00 zł

SCLERO jest płynnym nawozem organicznym, który stymuluje wzrost i rozwój systemu korzeniowego roślin a także powoduje namnażanie i rozwój życia  mikrobiologicznego gleby a w szczególności grzybów z rodzaju Trichoderma oraz nadpasożytów Clonostachys rosea, które są odpowiedzialne za wzrost naturalnej odporności roślin a przez to powoduje ich lepszy rozwój, poprawia wygląd oraz plonowanie. Prewencyjne stosowanie nawozu SCLERO pozwala na uniknięcie większości szkód jakie w produkcji rolno-ogrodniczej są wywoływane przez patogeny takie jak : Sclerotinia ( Zgnilizna twardzikowa ), Botritis oraz wiele innych.
Nawóz dodatkowo poprawia efektywny rozwój fauny glebowej

Realizacja zamówienia: do 3 dni

Producent: ITAKA

SCLERO opak. 1 kg
cena brutto: 350,00 zł
facebook